ประกาศผลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" ประจำปีการศึกษา 2564