คลังความรู้ : ด้านการผลิตบัณฑิต

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands - On คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<< DOWNLOAD >>>
การบริหารจัดการหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ <<< DOWNLOAD >>>
การใช้เทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว <<< DOWNLOAD >>>